070 - 832 29 59 persoderberg@telia.com

Kvalitativt utförda golvarbeten är viktigt för ett vackert och hållbart golv.

 Vi tycker kvalitet är det viktigaste för oss. Väl utförda golvarbeten är ett projekt där alla parter blir nöjda. Därför är det viktigt för oss att innan projektets start, komma överens om vad som ska göras, inom vilket tidsspann det ska göras, och till vilket pris det ska göras. Vi arbetar alltid med skriftliga avtal.

Vi utför golvslipning i hela Uppsala med omnjed.

Vi utför även trappslipning, golvläggning i Uppsala.

Vi innehar F-skattsedel, ansvarsförsäkringar samt lämnar garanti på utförda arbeten.

Kontakta oss så berättar vi mer.